Đơn vị vận hành: CÔNG TY CP DU LỊCH ĐẠI BÀNG

Địa chỉ: 115 Phạm Văn Đồng, P.Vỹ Dạ, Thành phố Huế

Số điện thoại:02343.93.67.87

Mã số thuế: 3301494534

Người đại diện: Nguyễn Đình Thuận
Email: info@vinavivu.com
https://vinavivu.com