Qua quá trình tìm hiểu và sưu tầm những thông tin tuyến điểm du lịch , trang vne.edu.vn đã soạn thảo và viết ra mới hơn 100 bài viết dành cho hướng dẫn viên du lịch, Khám Phá Di Sản mời mọi người cùng tham khảo . Nghề hướng dẫn viên du lịch (ảnh : Sưu tầm) – Tài liệu thuyết minh về Sapa: https://goo.gl/pTuuyy – Phật giáo nam tông Khơ me: https://goo.gl/ryktB6 – Tính cách khách du lịch bắc trung nam: https://goo.gl/nsBZB1...